سخنان زیبا و جملات زیبا با عکس - جملاتی زیبا در مورد آرامش
 

سخنان زیبا و جملات زیبا با عکس - جملاتی زیبا در مورد آرامش
 

ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻣﺤﺼﻮﻝِ ﺗﻔﮑﺮ درست است،

اما گاهی ﺁﺭﺍﻣﺶ،

ﻫﻨﺮِ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪﻥ  ﺑﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩِ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵِﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ را ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...
    تعداد مطالب : 5566